Hej!

För er som inte kunnat betala fritidsavgiften går det nu att göra utan OCR:nr. Betalning sker som tidigare till BG: 841-6562. Kom ihåg att ange barnets namn samt månad betalningen avser.

OBS! Ny avgift enligt maxtaxa (49 280 kr, info från Skolverket) från 2020-01-01 är för

Barn 1, 2%: 986:-

Barn 2, 1%: 493:-

Barn 3, 1%: 493:-

From april månads fritidsbetalning kommer det att skickas ut faktura på fritidsavgiften. Fakturan skickas till er i april. Det innebär att sista månad för inbetalning till BG är för mars månad.

För er som betalat enligt gamla taxan ( 922:- resp. 461:-) kommer mellanskillnaden på faktura. För er som betalat för hela läsåret faktureras mellanskillnaden mellan gamla och nya avgiften.

Eventuellt missade betalningar under läsåret faktureras efter avstämning.

//Tomas

Share →