I ämnet bild behandlas dessa områden:

År 1

  • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

År 2

  • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

År 3

  • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

I alla årskurser ingår materialvård.