Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Vita Viddernas Barnskola | Covid-19, nya råd FHM, 2020-12-01

Nya råd från Folkhälsomyndigheten som börjar gälla från 1 dec 2020

Även yngre barn ska hållas hemma från skola och förskola om någon i familjen har covid.

Enligt utbildningsministern Anna Ekström (S) ska friska barn som måste vara hemma, kunna få distansundervisning och hemuppgifter, för att kunna följa med i undervisningen. Den nya rekommendationen införs så att personal inom skola och förskola ”ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet”, säger Folkhälsomyndigheten. Det faktum att barn som haft Covid-sjuka familjemedlemmar hemma har kommit till förskolan har inneburit stora påfrestningar för personalen, menar Ekström.

– Det kan uppstå besvärliga situationer när de ska föras till förskolan till exempel, där personalen då måste anordna olika former av mottagningar som kan innebära stora ansträngningar. I det här läget är min bedömning att personalen ska kunna fokusera på det viktigaste, nämligen lärande och omsorg.

Så kan barnen undervisas hemifrån

De friska barn som måste vara i familjekarantän, har inte rätt till att få hemundervisning, meddelar Ekström. – Däremot finns det en möjlighet för skolan att via distansundervisning eller annat sätt, ge barnen
hemuppgifter för att se till att de hänger med i undervisningen.

Stora påfrestningar

Covid-19-pandemin har inneburit stora påfrestningar för skolverksamheter, som har arbetat hårt med att anpassa verksamheten för att minska risken för smittspridning. Folkhälsomyndigheten gör nu en förändring i rekommendationen förhållningsregler för hushållskontakter i den uppdaterade vägledningen för smittspårning: även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan. Folkhälsomyndigheten bedömer inte att denna åtgärd kommer att ha någon avgörande effekt på smittspridningen i skola eller samhället i övrigt.

– Vi hoppas att rekommendationen kan stilla den oro som vi vet att många lärare och annan personal har känt kring att ta emot barn med covid-19 hos någon i hemmet, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten vill betona att bedömningen om barnens låga smittsamhet, att de generellt sett får milda symtom och att de inte är drivande i smittspridningen kvarstår. Personal i för- och grundskola har heller inte en högre risk att diagnostiseras med covid-19 än andra yrkesgrupper. Denna förändring som innebär att friska barn hålls hemma för att någon i familjen har covid-19 kommer att fungera bra för många barn, medan det för andra barn innebär att de tillfälligt förlorar den trygghet och de rutiner som skolverksamheter står för i vardagen. Det är viktigt att vara uppmärksam på vad denna åtgärd får för konsekvenser för barn, och arbeta för att minska negativ
påverkan.

Bästa hälsningar

Huvudman, Thoren Framtid

Share →