Engelska

I samtliga årskurser tränar vi på färger, sånger och ramsor. Vi pratar om ord och områden som är välbekanta för eleven.

År 1

I engelska finns det inga särskilda kunskapskrav för år 1. Därför följer vi det centrala innehållet i undervisningen.

År 2

 • Prata om vad olika personer heter ex. mother, grandfather osv.
 • Nämna olika platser i England.
 • Kunna följa enkla instruktioner och beskrivningar.
 • Framföra enkla presentationer.
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
 • Förstå sammanhanget i filmer och berättelser för barn.

År 3

 • Göra sig förstådd i talad engelska.
 • Skriva enkla beskrivningar och korta texter.
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Sagor och dikter.