Fritids

Välkommen till webbplatsen för Vita Viddernas fritids

Höstlov v.44

Höstlovet närmar sig och det är dags att meddela om ert/era barn har behov av fritids under den veckan. Skicka ett mail med tiderna till:

linda.johansson2@thorenframtid.se

innan fredag den 9/10

 

 

 

 

 

 

 

Höstterminen -20

Vi som jobbar på fritids denna termin är Linda, Jesper, Lina och Cecilia.

Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar till linda.johansson2@thorenframtid.se  eller till skoltelefonen på 070-2922092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————

Här nedan kan ni läsa om syfte och mål för fritidsverksamheten på Vita Viddernas barnskola:

Syfte:” Erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation samt stimulera deras utveckling och lärande”(s.32 Allmänna råd fritidshem)

Mål: Tillsammans med eleverna skapa en utemiljö/skolgård som lockar till fri lek, kreativitet, socialt samspel samt tematiskt arbete.

Metod: ”En förutsättning för att eleverna ska uppleva meningsfullhet är att de görs delaktiga och får inflytande över utformningen av verksamheten”(s.32 Allmänna råd fritidshem)

  • Fritidsråd 1ggr/månad med 2 elevrepresentanter från varje årskurs.
  • Skapa en skolgård tillsammans med eleverna genom att ta del av de önskemål och behov som förts fram på fritidsråden.
  • Tematiskt arbete 1 ggr/vecka. Vårens tema handlar om allemansrätten, nedskräpning, djur och natur.

—————————————————————————————————————————————————————

Kontakt, fritids:
mari@vitavidderna.se