Fritids

Välkommen till webbplatsen för Vita Viddernas fritids

Hej på er alla!

Det nya läsåret har dragit igång och så även fritids. Här kommer lite information om Vita Viddernas fritidshem.

Vi som kommer att jobba på fritids under denna termin är Linda, Joni och Hanna som varit på fritids tidigare. Det är dessutom några nya i personalen på skolan, Mimmi, Térese och Anna-Lena, som även de kommer att vara på fritids under eftermiddagarna samt på morgonfritids.

Som ni vet skriver ni föräldrar in tiderna för fritids på tavlan. Det går bra att redan på måndag skriva in tiderna för hela veckan. Om man behöver ändra tiderna går det bra att göra det på tavlan, meddela oss på skoltelefonen 070-292 2092 eller maila linda@vitavidderna.se

Fritids öppnar kl 06.30 och stänger kl 17.00

Vi börjar alltid med att vara inne på morgonen fram till 7.20 då alla klär på sig och går ut tills skoldagen börjar. Barn som kommer efter 7.30 är färdigklädda för att vara ute.

De barn som kommer tidigt får ha med sig egen frukost om den inte äts hemma på morgonen. Frukosten äts då vid runda bordet uppe i fritidskorridoren.

På eftermiddagarna är vi ute en hel del och serverar ofta mellanmålet i vår fina lavvu. Den används flitigt även under vintermånaderna då vi eldar och har det varmt och skönt i den. Eleverna som går i år 2 hjälper till att servera mellanmålet. Mellan 13.30-14-30 är det mellis på fritids och barnen i förskoleklass äter först sedan de övriga klassvis.

Aktiviteterna som erbjuds på utefritids är många. Barnen brukar vara duktiga på att själva komma igång med lekar och aktiviteter av olika slag. Många leker i skogen eller spelar bollsporter på skolgården. Vi pedagoger erbjuder även styrda lekar där många kan vara med. Vid fina dagar gör vi gärna utflykter till bland annat Varggropen eller någon lekpark.

På inne fritids har vi aktivitetstavlan där man kan välja bland olika aktiviteter att göra. Vissa dagar kommer vi att ha pyssel i bildsalen, avslappning, eller något annat som barnen har önskat. På fredagar har vi ”fredagskul” som kan vara allt ifrån kaplabyggartävlingar till disco eller film. Barnen får gärna komma med förslag på aktiviteter.

När vi lärt känna de nya barnen på skolan och kommit igång med allt igen så börjar vi med tema-arbeten på fritids. Vi börjar då med temat ”Hej höst!”

Vi ser fram emot en jättefin hösttermin tillsammans med alla barn på fritids!

Vänliga hälsningar Linda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————

Här nedan kan ni läsa om syfte och mål för fritidsverksamheten på Vita Viddernas barnskola:

Syfte:” Erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation samt stimulera deras utveckling och lärande”(s.32 Allmänna råd fritidshem)

Mål: Tillsammans med eleverna skapa en utemiljö/skolgård som lockar till fri lek, kreativitet, socialt samspel samt tematiskt arbete.

Metod: ”En förutsättning för att eleverna ska uppleva meningsfullhet är att de görs delaktiga och får inflytande över utformningen av verksamheten”(s.32 Allmänna råd fritidshem)

  • Fritidsråd 1ggr/månad med 2 elevrepresentanter från varje årskurs.
  • Skapa en skolgård tillsammans med eleverna genom att ta del av de önskemål och behov som förts fram på fritidsråden.
  • Tematiskt arbete 1 ggr/vecka. Vårens tema handlar om allemansrätten, nedskräpning, djur och natur.

—————————————————————————————————————————————————————

Kontakt, fritids:
mari@vitavidderna.se