Hej!

Vi följer som tidigare Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende Coronaviruset, covid-19, och står i regelbunden kontakt med vår huvudman , Thorengruppen om läget. Vi har som vi delgett er vidtagit en del åtgärder för att reducera risken för smittspridning. Hoppas ni har förståelse för detta.

– I dagsläget finns inga indikationer på att grundskolorna i Sverige kommer att stängas, men vi förbereder oss på ett sådant läge.

– På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendation att inte bedriva idrottsaktiviteter inomhus har jag, tillsammans med idrottslärarna, beslutat att avsluta badlektionerna för terminen. Alla idrottslektioner kommer att genomföras på utomhus på skolan.

– Fortsatt gäller alltså att elev ska vara på skolan om hen är frisk och stanna hemma även vid lindriga symtom på sjukdom samt inte återgå till skolan innan två symptomfria dygn.

Hälsningar

Tomas Kyrö, rektor

 

Share →