Hej!

Info från LKAB-stadsomvandling:

”Markarbetena på Jägarskolan pågår fortfarande och vi har uppmärksammat att barn från skola/förskola vistas på områdena där det pågår arbete. Eftersom vi ser risker med detta så har vi beslutat att åter stänga grinden nedanför skolan/förskolan. Det innebär att all trafik till/från skolan åter måste använda Vaktgatan med infart från Jägaregatan”. Grinden är stängd from måndag 31/8 till slutbesiktning är genomförd.

Share →