Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller personal, oavsett i vilka områden de har rest. Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symptom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symptom ska elev eller personal vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

De flesta elever som går i grundskolan och motsvarande, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om elev har blivit sjuk eller om eleven (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän.

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna. De fattar beslut i frågor kopplade till arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret. och Folkhälsomyndighetens bedömning kan därför tjäna som underlag för sådana beslut.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symptom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i skola, arbetsliv och privat.

– Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

Symptom på covid-19

Vanliga symptom är:

– torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk

Källa: Folkhälsomyndigheten.se och Krisinformation.se

 

Share →