Följ denna  länk till Skolverkets hemsida och läroplanen för grundskolan.