Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Vita Viddernas Barnskola | Matematik

Matematik

År 1 År 2 År 3
Tal och tals användning
Kan använda tal för att ange antal och ordning. Kan använda tal för att ange antal och ordning samt som mätetal för tid, längd, massa och volym. Kan använda tal för att ange antal och ordning samt mätetal.
Kan kombinera tal och antal inom 0-20. Kan kombinera tal och antal till bild och konkret inom 0-20. Kan kombinera tal och antal till bild och konkret inom 0-100.
Kan skriva talföljder inom 0-20. Kan skriva talföljder inom 0-20. Kan skriva talföljder inom 0-100.
Kan jämföra talens storlek inom 0-20. Kan jämföra talens storlek inom 0-20. Kan jämföra talens storlek inom 0-100.
Kan kombinera bild med addition inom 0-20. Kan addera inom talområdet 0-20. Kan addera inom talområdet 0-100 med tankeled och uppställning.
Kan addera inom talområdet 0-20. Kan subtrahera inom talområdet 0-20. Kan subtrahera inom talområdet 0-100 med tankeled och uppställning.
Kan kombinera bild med subtraktion inom 0-20. Kan kombinera tal och antal till bild och konkret inom 0-100. Kan kombinera bild med subtraktion inom 0-100.
Kan subtrahera inom talområdet 0-20. Kan skriva talföljder inom 0-100. Kan skriva en multiplikation till bild och rita en bild till en multiplikation.
Kan addera tiotal inom talområdet 0-100. Kan dela upp tal och jämföra talens storlek inom 0-100. Kan multiplikationstabellerna.
Kan subtrahera tiotal inom talområdet 0-100. Kan addera tiotal och ental inom talområdet 0-100. Kan rita en bild till en division.
Kan tillämpa kunskaper om tal i vardagliga situationer. Kan subtrahera tiotal och ental inom talområdet 0-100. Kan utföra delnings och innehållsdivision.
  Kan kombinera ta och antal till bild konkret inom 0-1000. Kan kombinera tal och antal till bild och konkret inom 0-1000.
Kan skriva talföljder inom 0-1000. Kan skriva talföljder inom 0-1000.
Kan jämföra talens storlek inom 0-1000. Kan jämföra talens storlek inom 0-1000.
Kan jämföra bild med multiplikation inom 0-50. Kan addera inom talområdet 0-1000 med tankeled och uppställning.
Kan multiplicera inom talområdet 0-50. Kan subtrahera inom talområdet 0-1000 med tankeled och uppställning.
Kan delnings- och innehållsdivision med bild. Kan multiplicera med tal som slutar på noll.
Kan enkla bråk som del av antal och del av helhet. Kan kombinera tal och antal till bild och konkret inom 0-10000.
Kan tillämpa kunskaperna om tal i vardagliga situationer. Kan skriva talföljder inom 0-10000.
Kan jämföra talens storlek 0-10000.
  

 

Algebra

  

 

Algebra

Kan addera inom talområdet 0-10000 som huvudräkning.
Kan använda likhetstecknets och tecknet för olikhet (> <). Kan beskriva och fortsätta att rita enkla geometriska mönster och fortsätta talföljder. Kan subtrahera inom talområdet 0-10000 som huvudräkning.
Kan beskriv och fortsätta ett mönster. Kan använda likhetstecknet och skriva matematiska likheter. Kan skriva dela av helhet och ta del av antal som bråk.
Kan addera och subtrahera om en term fattas (_+3=) Kan räkna ut vilken term som fattas när summan eller differensen och en term är kända. Kan tillämpa kunskaperna om tal i vardagloga situationer.
Kan räkna ut vilken faktor som fattas när produkten och ena faktorn är kända. Algebra
Geometri Kan använda likhetstecknet och tecken för olikhet (><).
Kan känna igen, namnge och rita planegometriska figurer; rektangel, kvadrat, triangel och cirkel. Geometri Kan konstruera, beskriva och utrycka mönster i talföljder och geometriska mönster.
Kan känna igen och namnge tredimensionella figurer; rätblock, kub, cylinder, kon, klot, pyramid Kan känna igen, namnge och rita månghörningar.
Kan avbilda geometriska former och mönster Kan mäta och rita sträckor med linjal. Geometri
Rita symmetriska bilder Kan känna igen, namnge och beskriva geometriska kroppar; rätblock, kub, cylinder, kon, pyramid Kan känna igen, namnge, rita och plangeometriska figurer; rektangel, triangel, kvadrat, parallellogram, romb och cirkel samt vinklar, linjer och sträckor.
Kan uppskatta längden av föremål samt rita sträckor Kan gestalta föremål från olika håll. Kan känna igen och namnge tredimensionella figurer; rätblock, kub, cylinder, kon, klot, pyramid.
Kan använda lägesord och göra jämförelser Kan hitta symmetri. Kan avbilda geometriska konstruktioner.
Kan ange tiden med hel och halvtimma Kan spegla en figur i en linje. Kan rita symmetriska bilder och rita symmetrilinje.
Kan räkna ut omkrets. Kan uppskatta längden av föremål samt rita sträckor.
Kan beräkna omkretsen.
Samband och förändring Samband och förändring Kan beräkna och jämföra area.
Kan sortera och klassificera data från situationer i vardagen Kan sortera och klassificera data från situationer i vardagen. Kan använda skala vid enkel förstoring och förminskning.
Kan använda enkla tabeller och diagram Kan använda enkla tabeller och diagram. Kan ange tiden med hel och halvtimma samt med 5 minuters noggrannhet.
Kan gestalta dubbelt och hälften till bild samt avbilda förstoringar Kan upptäcka samband mellan tal. Kan jämföra, mäta och uppskatta tid, längd, massa och volym.
Kan avbilda förstoringar
Samband och förändring
Kan undersöka sannolikhet i experiment.
Kan samla in data, sortera och klassificera data från situationer i vardagen
Kan använda enkla tabeller och diagram.
Kan räkna ut proportionella samband, även dubbelt och hälften.
Problemlösning
Kan använda och beskriva olika strategier vid problemlösning.
Kan formulera matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.