Vita Viddernas barnskola

startade år 2000 och har idag 88 barn i åldrarna 6-10 år.

Skolan följer Lgr 11 men har en tydlig utomhuspedagogisk profilering.
Eleverna arbetar efter ett upplevelsebaserat lärande där utomhuspedagogiken är en viktig faktor.

Lärande

Uterummet är vårt naturliga extra klassrum. Lärandet utomhus ser vi som ett bra komplement till den traditionella undervisningen.
Varje elev är unik. För att tillgodose varje elevs behov består varje åldergrupp av 22 elever uppdelat på två grupper
med en ansvarig pedagog för varje grupp om 11 elever.

Vi lär med alla sinnen