Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Vita Viddernas Barnskola | Samhällsorienterande ämnen

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

År 1 – Att Leva Tillsammans

 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, t ex. skildringar av familjeliv och skola.
 • Minnen berättade av människor som lever nu.
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad kan det ha för orsaker och få för konsekvenser?
 • Livsfrågor med betydelse för eleven t ex. gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Normer och regler i elevens livsmiljö t ex. i skolan och i sportsammanhang.
 • Trafikregler och hur man rör sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • Hur möten t ex klassråd, organiseras och genomförs.
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag

Kunskapskrav:

 • Eleven kan identifiera riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö.
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen.
 • Eleven kan redogöra för hur klassråd organiseras och genomförs.
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier.
 • Eleven kan samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
 • Eleven kan själv bidra till hållbar utveckling och minska påfrestningen på miljön.
 • Eleven har grundläggare kunskaper om några mänskliga rättigheter.
 • Eleven kan utifrån sin vardag behandla frågor som kamratskap, rättvist och orättvist.

År 2 – Att leva I Närområdet

 • Förutsättningarna i natur och miljö för befolkning och bebyggelse t ex. mark, vatten och klimat.
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet. Religioner som förekommer i medier eller populärkulturen kan vara också vara utgångspunkter.
 • Centrala samhällsfunktioner t ex. sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • Yrken och verksamheter i närområdet. En inblick i närsamhällets arbets-, förenings- och kulturliv.
 • Kartor med deras uppbyggnad av färger, symboler och skalor.
 • Kunskapskrav:
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och göra jämförelser mellan livet förr och nu.
 • Eleven kan beskriva några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

År 3 – Att Leva I Världen

 • Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben.
 • Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och språkliga uttryck.
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, t ex frågor om trafik, energi och matvaror.
 • Pengars användning och värde. Kontanter, kort, överföring mellan konton, banktjänster på internet. Koppling mynt/sedlar/kontokort. Vad kan köpas för pengar (varor/tjänster) och ungefär vad det kostar. Pengar i utbyte mot arbete. Pengar och etik. Ex. Är det viktigt att vara rik?
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Kunskapskrav:

 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter.
 • Eleven kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
 • Eleven kan göra enkla undersökningar av omvärlden och kan då använda karta, jordglob, väderstreck.
 • Eleven kan återge namn, beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna.

År 1-3 Att Undersöka Verkligheten

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar.
 • Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

Faktaböcker, tidningar m.m. kan vara underlag för samtal om trovärdighet. Varifrån kommer informationen? Vem har sagt eller skrivit det? Vilket syfte kan personen ha med sin framställning?

 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över t ex närområdet och skolvägar. (Se t ex. s. 21 i Kommentarer till samhällskunskap).
 • Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp t ex plats, läge och gräns.
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag.

Kunskapskrav som ska vara genomgående under alla terminer i Vita Viddernas Barnskolas undervisning i Samhällskunskap

år 1- 3

 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen.
 • Eleven kan redogöra för hur klassråd organiseras och genomförs.
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier.
 • Eleven kan samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
 • Eleven kan själv bidra till hållbar utveckling och minska påfrestningen på miljön.
 • Eleven har grundläggare kunskaper om några mänskliga rättigheter.
 • Eleven kan utifrån sin vardag behandla frågor som kamratskap, rättvist och orättvist.