Hej!

Vi har nu fått tag i en samiskalärare, Anne-Maret Blind, och kommer att starta undervisningen på fredag 20/1. Tiden är 11.45-13.15. Meddela rektor om ditt barn ska delta i undervisningen så får ni fylla i en blankett för detta.

”Rätt till modersmålsundervisning har elev vars vårdnadshavare eller en av dem har ett annat språk än svenska som modersmål. En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk oavsett tidigare kunskaper i språket”.

 

 

Share →