Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Vita Viddernas Barnskola | Slöjd

Slöjd

År 3

Material, redskap och hantverkstekniker

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Enkla former av några hantverkstekniker.
  • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar (kan vara skriftliga, illustrerade, filmer eller muntliga), hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

 

Slöjdarbetets olika delar:

Idéutveckling t ex genom att iaktta fenomen, bilder och föremål i omgivningen. Idéutvecklingen kan ske utifrån elevernas egna idéer, en given uppgift där ett problem, ett behov, ett material eller en teknik kan vara utgångspunkt, eller utifrån ett övergripande tema.

Överväganden val och prioriteringar som görs genom att pröva alternativa lösningar för arbetet. T ex val av material, teknik, verktyg, form och konstruktionssätt.

Framställning görandet.

Värdering reflektion innan, under och efter arbetet.

  • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

  • Berättelser (barnböcker/filmer etc.) som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

 

Slöjden i samhället

  • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  • Några slöjdmaterials ursprung t ex ull och svenska träslag.