Barn får ställas i kö till Vita Viddernas barnskola det år barnet fyller fyra år. Vi öppnar kön för anmälan andra måndagen januari kl.08.00. Anmälan tas emot via telefon. Vid anmälan senare kan du maila barnets namn och personnummer, vårdnadshavares namn, er adress och vårdnadshavares tel.nr. till tomas@vitavidderna.se alt. ringa 076-1131222.