Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Deprecated: Non-static method PageLinesTemplate::current_admin_post_type() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /storage/content/89/179389/vitavidderna.se/public_html/wp-content/themes/pagelines/admin/class.options.metapanel.php on line 30 Vita Viddernas Barnskola | Till vårdnadshavare

Uppdaterad information med anledning av covid-19

Nuläge Grundskolor runt om i Sverige

Smittspridningen av covid-19 fortsätter öka, något som även påverkar Thoren Framtid Vita Vidderna. Vi gör allt för att bidra till att minska smittspridningen genom att vidta nödvändiga åtgärder. Vår målsättning är att hålla skolan fortsatt öppen. Enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten bekräftas bilden av att barn inte är drivande i covid-19-pandemin och att grundskolan i sig inte ska betraktas som en riskmiljö. Därtill lyfts de negativa konsekvenser som stängningar av dessa verksamheter har på lärandet och barns psykiska och fysiska hälsa.

Information om elever som har provtagits

För elever i grundskolan som uppvisar symtom rekommenderar Folkhälsomyndigheten provtagning. Tänk på att det är viktigt att ditt barn stannar hemma från skolan tills hen har fått sitt provsvar. Elever kan alltså inte gå till skolan under tiden som de inväntar provsvar, även om de bara har milda symtom.

Fjärr- och distansundervisning för elever i grundskola

Om en skola stänger kommer berörda elever att erbjudas fjärr- eller distansundervisning. Så länge skolan är öppen som vanligt sker ordinarie undervisning i skolans lokaler. För elever som är frånvarande kan skolan, i den mån det är möjligt, erbjuda material och uppgifter som de kan göra hemifrån för att inte komma efter med skolarbetet. Den huvudsakliga undervisningen hålls dock i klassrummet. Hemuppgifter för elever som är frånvarande hanteras på samma sätt som vanligt, oavsett om frånvaron beror på covid-19 eller något annat.

Just nu är personalen på våra skolor hårt belastade, och vi behöver därför hitta effektiva arbetssätt för att kunna bedriva verksamhet som vanligt för att eleverna ska få den undervisning de har rätt till. Att erbjuda frånvarande elever undervisning på distans som är likvärdig med den undervisning som bedrivs i skolan är därför inte möjlig. Det är därför viktigt att friska elever går till skolan så att de får möjlighet att ta del av den ordinarie undervisningen.

Information om aktiviteter och firande på Thoren Framtid Vita Vidderna.

På grund av gällande rekommendationer kommer Thoren Framtid Vita Vidderna inte bjuda in vårdnadshavare eller andra utomstående till eventuella aktiviteter och firande såsom luciafirande, fika eller julavslutningar. Om skolan anordnar någon aktivitet så kommer varje grupp/klass anordna egna firanden och avslutningar tillsammans med de elever och personal som vanligtvis har undervisning ihop. Vi kommer självfallet att göra vårt bästa för att ge eleverna en fin avslutning på året.

Share →