Hej!

 

Vita Vidderna kommer till läsåret 2019/2020 att utöka elevantalet till 24 elever i varje åldersgrupp. Med anledning av det ökade elevantalet kommer matsalen att byggas ut under sommaren. Ombyggnationen påbörjas veckan efter skolavslutningen. Fritids v. 26 att bedrivas på friluftsskolan Vargen. Mer info om detta kommer senare.

/Tomas Kyrö

Share →